, Wyższa Szkoła gastronomiczna w Krakowie 

Wyższa Szkoła gastronomiczna w Krakowie

Where is your boy tonight? Zmyślone opowiadanie o Fall Out Boy-a ...

Temat: Baza Turystyczna Ostoja w Suchych Rzekach - być albo nie być
Nota o autorze Marian Dziwisz ur. 1 stycznia 1943 r. we wsi Michałowice koło Krakowa. Ukończył Szkołę Podstawową w Woli Zachariaszowskiej; Małe Seminarium Duchowne XX Misjonarzy w Krakowie (1961). Zdobył wykształcenie polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1966) oraz stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii (1980). Był redaktorem i sekretarzem redakcji: miesięcznika społeczno-kulturalnego „ZDANIE” i „PISMA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO” w Krakowie; adiunktem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli ODN w Krakowie; nauczycielem w V Liceum Ogólnokształcącym ; Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1; Zespole Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie, w tym w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu teorii i historii literatury, filozofii i religioznawstwa. [Strona internetowa: masdz.w.interia.pl; www.religioznawstwo.org] Jako poeta debiutował na łamach „Nowej Wsi” (1978). Swoje wiersze oznaczone nazwiskiem Marian S. Dziwisz publikował m.in. na łamach: „Zdania”, „Okolic”, „Pisma Literacko-Artystycznego”. Wydał tomiki: „Grawitacje” BPL-A, Kraków 1989, „Wędrówka ku niebu”, Kraków 1992; „Bieszczadami natchnione”, Kraków 1998. Bez inicjału drugiego imienia: S., opublikował tomik „Ergo sum?”, Kraków 2007. Od 1985 roku związany z harcerskim Kręgiem Białej Pod-kładki Aleksandra Kamińskiego. Uczestnik Operacji „Bieszczady 40” i Bieszczadzkiej Akcji Letniej w Krakowskiej Stanicy ZHP w Suchych Rzekach,...
Źródło: tatry.netmark.pl/viewtopic.php?t=2878Temat: Piosenka jest dobra na wszystko...
w Zielonej Górze. Tam właśnie rozpoczęła się jego artystyczna podróż... W 1990 r. założył zespół "Raz, Dwa, Trzy", który został zwycięzcą 26. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.W 1997 r. zespół stworzył ... utwory poprzez pryzmat doświadczeń duchowych, szczególnie - religijnych.W 2005, na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymał Nagrodę im. Jacka Kaczmarskiego za całokształt twórczości. Zespól Raz Dwa Trzy został wyróżniony przez Akademię...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=135